Răspunderi civile

Asigurătorul acoperă răspunderea civilă delictuală a Asiguratului angajată în conformitate cu legea din România şi declanşată ca urmare a producerii unor evenimente asigurate urmare a activităţii desfăşurate de către Asigurat în timpul perioadei de asigurare.
– Răspundere Civilă Generală;
– Răspundere Civilă Profesională (personal medical, avocat, contabil autorizat, expert contabil etc.);
– Răspundere a Administratorilor şi Membrilor Directoratului.