Asigurări de stocuri

Mijloace fixe și obiecte de inventar: mașini, utilaje, echipamente, agregate, instalații tehnologice, unelte, mobilier, aparatură de comandă și control, birotică, instalații de telecomunicații, radio-TV, vase tehnologice și altele asemenea;
Mijloace circulante: mărfuri în depozite și magazine, materii prime și materiale, semifabricate, produse finite aflate în fluxul de fabricație sau în magazii, bunuri primite spre reparare sau prelucrare, mărfuri de la furnizori etc.