Asigurări de sănătate / accidente

Asigurătorul preia costul serviciilor medicale corespunzătoare acoperirilor indicate în poliţă, care au fost solicitate ca urmare a unei necesităţi medicale efectuate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare pentru Asigurat/Asigurat dependent. Sunt acoperite următoarele riscuri, după trecerea perioadei de aşteptare (dacă este cazul): consultaţii de specialitate; cheltuieli medicale în vederea vindecării şi a recuperării; intervenţii chirurgicale şi spitalizare; invalidităţi; fracturi şi arsuri.