Asigurarea de răspundere a transportatorului auto (CMR)

Sunt asigurați transportatorii care efectuează transporturi internaționale de mărfuri cu autovehiculul menționat în polița de asigurare, pentru cazurile de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, în ceea ce privește mărfurile transportate. Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parțială sau pentru avariere a mărfurilor transportate.