Produse şi servicii

Ideal Asigurări SRL prin Campion Broker de Asigurare SRL acţionează în numele clienţilor în relaţia cu asigurătorii, negociază condiţiile de asigurare, costurile, dar poate acorda suport şi la soluţionarea dosarelor de daună. Selectarea asigurătorilor se face pe criteriile maximei seriozităţi şi responsabilităţi, astfel încât în momentul apariţiei riscului asigurat, Campion Broker să reprezinte cu succes interesele clienţilor în relaţia cu Asigurătorul, în vederea soluţionării despagubirii în termenii şi condiţiile de asigurare menţionate în poliţa de asigurare. În etapa premergătoare alegerii asigurătorului şi a celei mai potrivite soluţii personalizate şi adaptate fiecărui client, Campion Broker oferă consultanţă în baza expertizei reprezentanţilor săi la nivel naţional.